Bài học số 4 PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 20h00 ngày 13.3.21

14/03/2021 | 10:50:00

Tạo sự tự tin, cho khách hàng biết tới bạn,yêu quý bạn, tạo niềm tin cậy, mua hàng và giới thiệu cho người khác mua hàng của bạn.

Bạn phải cần xuất hiện trên trực tuyến

TRỰC TUYẾN sẽ bóp chết TRỰC TIẾP

Khi bạn tập trung vào điều gì thì điều đó sẽ lớn lên

Khi bán hàng thì hãy bán hàng bằng cả trái tim và chân thành của bạn

Trao GIÁ TRỊ lớn hơn GIÁ THÀNH!

Hẹn gặp các anh chị thứ 3 tuần sau để lại được trao và nhận giá trị từ lớp học!

Trực tuyến tại Zoom lúc 20h00 tối thứ 3,4,5,7

Link vào lớp học:

https://us02web.zoom.us/j/6689898989

ID: 66 89 89 89 89

Tuantutetutam.com/ptbt

Link tham gia vào cộng đồng các học viên trên Zalo:

https://zalo.me/g/irsrqz032

GTOMedia
 
>