GTO Media cung cấp dịch vụ Tổ chức sự kiện, Khánh thành, Khai Trương, Hội nghị khách hàng... theo concept thiết kế chuyên biệt phù hợp với thông điệp và chủ đề của sự kiện